องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2554

  ภารกิจนายก อบต. ประชุมวางแผนจัดงานแข่งขันกีฬาภายใน...
  ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล...
  ร่วมเคารพศพ และเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อ...

 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง หมู่ที่  7  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์/โทรสาร043-000137
E-mail : admin@dongkeng.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign