องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2565 ]35
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 มิ.ย. 2565 ]38
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 มิ.ย. 2565 ]32
4 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [ 21 มิ.ย. 2565 ]34
5 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 26 พ.ค. 2565 ]30
6 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 26 พ.ค. 2565 ]25
7 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 26 พ.ค. 2565 ]22
8 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งเชิดชูเกียรติบุคคลในการดำเนินกิจการการปรพฤติตน ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ [ 26 พ.ค. 2565 ]25
9 มาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริต [ 26 พ.ค. 2565 ]26
10 ประกาศใช้แผนป้องกันการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 26 พ.ค. 2565 ]21
11 ประกาศ เรื่องการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 30 มี.ค. 2565 ]47
12 ประกาศ เรื่องการจัดททำราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินรอบบ่อขยะ บ้านหนองสรวงหมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 23 มี.ค. 2565 ]46
13 ประกาศ เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 10 มี.ค. 2565 ]44
14 ประกาศเรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 9 มี.ค. 2565 ]51
15 บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ แล ๑๓ [ 29 ต.ค. 2564 ]51
16 บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง [ 29 ต.ค. 2564 ]45
17 คุณสมบัติและลักษณะต้องในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 29 ต.ค. 2564 ]46
18 เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง [ 29 ต.ค. 2564 ]42
19 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 12 ต.ค. 2564 ]47
20 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 11 ต.ค. 2564 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11