องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ออกสอบทานโครงการขยะเปียดลดโลกร้อน [ 9 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ [ 5 ก.พ. 2567 ]3
3 ประกาศ อบต.ดงเค็ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ดงเค็ง ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบการสอบ [ 2 ก.พ. 2567 ]9
4 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 ม.ค. 2567 ]19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ต.ค. 2566 ]35
6 การประเมินความพึงพอใจ [ 28 ก.ย. 2566 ]35
7 มาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2566 ]49
8 กิจกรรมการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 27 มิ.ย. 2566 ]54
9 สถิติข้อมูลข่าวสารราชการ [ 22 มิ.ย. 2566 ]46
10 ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 22 มิ.ย. 2566 ]49
11 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดงเค็ง ประจำปี 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]42
12 มีการเผยแพร่การจัดการตลาดทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 14 มิ.ย. 2566 ]41
13 กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ [ 12 มิ.ย. 2566 ]44
14 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 24 พ.ค. 2566 ]55
15 ประกาศแผนป้องกันการทุจริต 2566-2570 [ 12 พ.ค. 2566 ]52
16 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]39
17 โครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]44
18 แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด [ 11 เม.ย. 2566 ]47
19 ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ [ 10 เม.ย. 2566 ]40
20 โครงการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 10 เม.ย. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13