องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2566 ]1
2 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2566 ]18
3 มาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2566 ]15
4 กิจกรรมการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 27 มิ.ย. 2566 ]16
5 สถิติข้อมูลข่าวสารราชการ [ 22 มิ.ย. 2566 ]14
6 ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 22 มิ.ย. 2566 ]14
7 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดงเค็ง ประจำปี 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]15
8 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 14 มิ.ย. 2566 ]22
9 มีการเผยแพร่การจัดการตลาดทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 14 มิ.ย. 2566 ]12
10 กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ [ 12 มิ.ย. 2566 ]12
11 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 24 พ.ค. 2566 ]22
12 ประกาศแผนป้องกันการทุจริต 2566-2570 [ 12 พ.ค. 2566 ]20
13 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]2
14 โครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]13
15 แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด [ 11 เม.ย. 2566 ]12
16 ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ [ 10 เม.ย. 2566 ]11
17 โครงการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 10 เม.ย. 2566 ]13
18 โครงการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 10 เม.ย. 2566 ]13
19 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 27 มี.ค. 2566 ]44
20 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 มี.ค. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13