องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

เลขที่  -  หมู่ที่  7  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น


โทร 043-000137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E- mail:admin@dongkeng.go.th

Web Site :www.dongkeng.go.th

แผนที่อบต.