องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 [ 4 มิ.ย. 2562 ]42
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]50
3 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 7 พ.ค. 2562 ]50
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 [ 7 พ.ค. 2562 ]46
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]53
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]45
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ค่าจัดซื้อกาแฟ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับบริการผู้สัญจรไปมาและผู้มาใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]45
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 [ 1 เม.ย. 2562 ]44
9 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 [ 1 เม.ย. 2562 ]40
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]46
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]35
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]41
13 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 18 มี.ค. 2562 ]41
14 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรก หมู่ที่ 10 [ 18 มี.ค. 2562 ]39
15 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 [ 18 มี.ค. 2562 ]42
16 ประกาศ เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]40
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]42
18 ประกาศ เรื่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]39
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]42
20 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 [ 12 มี.ค. 2562 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5