องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
4 รายงานงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]147
5 รายงานงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]149
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 10 มิ.ย. 2563 ]153
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]149
8 แบบรายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]155
9 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]160
10 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]151
11 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 16 พ.ย. 2557 ]150
12 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2557 [ 16 พ.ย. 2557 ]146