องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]151
142 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]129
143 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]151
144 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]152
145 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 14 ก.พ. 2560 ]98
146 ปรระกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]102
147 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]150
148 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2- บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]151
149 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]102
150 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนลูกรัง บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]190
151 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]140
152 ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]149
153 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]145
154 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 ม.ค. 2560 ]93
155 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 ม.ค. 2560 ]95
156 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 ม.ค. 2560 ]133
157 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 ม.ค. 2560 ]150
158 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]95
159 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]154
160 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]92
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13