องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง

    เอกสารประกอบ บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงเค็ง