องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

    เอกสารประกอบ

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงเค็ง