องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงเค็ง