องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

มาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริต

    เอกสารประกอบ มาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงเค็ง