องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ อบต.ดงเค็ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ดงเค็ง ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบการสอบ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.ดงเค็ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ดงเค็ง ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบการสอบ    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.ดงเค็ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ดงเค็ง ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบการสอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงเค็ง