องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงเค็ง