องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงเค็ง