องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง  ราคากลางโครงการปรับหรุงซ่อมแซมถนนถายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9  ต.ดงเค็ง  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงเค็ง