องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]53
122 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]69
123 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]52
124 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11- บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]57
125 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโกรก หมู่ที่ 10 - บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]53
126 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 16 ธ.ค. 2559 ]76
127 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 - บ้นนหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 8 ธ.ค. 2559 ]51
128 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 8 ธ.ค. 2559 ]50
129 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 11 พ.ย. 2559 ]67
130 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2559 ]59
131 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2559 ]49
132 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการทาสีอาคารที่ทำการ อบต.ดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 16 ก.ย. 2559 ]63
133 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]58
134 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]51
135 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]54
136 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 22 มิ.ย. 2559 ]66
137 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6- บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]80
138 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]72
139 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]63
140 ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 [ 5 เม.ย. 2559 ]54
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11