องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประเรื่อง ประกาศแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ย. 2561 ]51
82 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 [ 5 ก.ย. 2561 ]58
83 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 [ 5 ก.ย. 2561 ]59
84 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 [ 5 ก.ย. 2561 ]61
85 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างลายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง (บ่อขยะ) หมู่ที่ 11 [ 24 ส.ค. 2561 ]52
86 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยะยาว หมู่ที่ 2 [ 14 ส.ค. 2561 ]56
87 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 [ 9 ส.ค. 2561 ]53
88 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการงานุถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 พ.ค. 2561 ]54
89 ประกาศ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 12 เม.ย. 2561 ]56
90 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มี.ค. 2561 ]73
91 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มี.ค. 2561 ]59
92 ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 13 ก.พ. 2561 ]62
93 เรื่อง ประกาศแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]57
94 ปรกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]67
95 ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ก.ค. 2560 ]74
96 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 19 ก.ค. 2560 ]71
97 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 6 ก.ค. 2560 ]67
98 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางเข้าบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 28 มิ.ย. 2560 ]68
99 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 30 พ.ค. 2560 ]73
100 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม แสดงความโปร่งใสในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 30 พ.ค. 2560 ]66
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11