องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]127
82 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]114
83 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]134
84 การรมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 10 มิ.ย. 2563 ]131
85 ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 10 มิ.ย. 2563 ]127
86 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]129
87 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]128
88 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]116
89 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]129
90 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]119
91 แผนดำเนินการประจำปี [ 26 มิ.ย. 2562 ]134
92 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]126
93 อำนาจหน้าที่ [ 15 มิ.ย. 2562 ]131
94 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 มิ.ย. 2562 ]130
95 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2562 ]140
96 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 มิ.ย. 2562 ]183
97 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2562 ]130
98 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2562 ]122
99 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 มิ.ย. 2562 ]128
100 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2562 ]133
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13