องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การรมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 10 มิ.ย. 2563 ]57
42 ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 10 มิ.ย. 2563 ]60
43 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]60
44 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]58
45 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]55
46 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]64
47 แบบฟอร์มติดต่อราชการ [ 9 มิ.ย. 2563 ]59
48 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]57
49 แผนดำเนินการประจำปี [ 26 มิ.ย. 2562 ]62
50 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]56
51 อำนาจหน้าที่ [ 15 มิ.ย. 2562 ]59
52 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 มิ.ย. 2562 ]61
53 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2562 ]63
54 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 มิ.ย. 2562 ]77
55 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2562 ]66
56 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2562 ]61
57 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 มิ.ย. 2562 ]60
58 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2562 ]63
59 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]61
60 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]63
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11