องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling [ 30 พ.ย. 2558 ]112
202 ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 2558 ]111
203 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]105
204 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558 [ 26 ต.ค. 2558 ]110
205 ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]112
206 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 29 ก.ย. 2558 ]112
207 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 29 ก.ค. 2558 ]116
208 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 12 [ 29 ก.ค. 2558 ]116
209 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 29 ก.ค. 2558 ]107
210 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]106
211 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 21 ก.ค. 2558 ]157
212 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]205
213 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]146
214 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]782
215 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]142
216 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]148
217 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]192
218 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]754
219 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]152
220 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13