องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11- บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]97
162 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโกรก หมู่ที่ 10 - บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2559 ]130
163 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 16 ธ.ค. 2559 ]155
164 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 - บ้นนหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 8 ธ.ค. 2559 ]93
165 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 8 ธ.ค. 2559 ]86
166 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 11 พ.ย. 2559 ]141
167 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2559 ]141
168 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2559 ]93
169 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการทาสีอาคารที่ทำการ อบต.ดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 16 ก.ย. 2559 ]138
170 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]114
171 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]91
172 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 12 ก.ย. 2559 ]98
173 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 22 มิ.ย. 2559 ]153
174 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6- บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]235
175 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]157
176 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 เม.ย. 2559 ]144
177 ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 [ 5 เม.ย. 2559 ]95
178 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 30 มี.ค. 2559 ]100
179 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 30 มี.ค. 2559 ]161
180 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6- สายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 30 มี.ค. 2559 ]149
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13