องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling [ 9 ธ.ค. 2558 ]68
162 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete [ 1 ธ.ค. 2558 ]61
163 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling [ 30 พ.ย. 2558 ]56
164 ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 2558 ]58
165 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]50
166 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558 [ 26 ต.ค. 2558 ]51
167 ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]51
168 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 29 ก.ย. 2558 ]51
169 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 29 ก.ค. 2558 ]57
170 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 12 [ 29 ก.ค. 2558 ]60
171 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 29 ก.ค. 2558 ]54
172 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]55
173 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 21 ก.ค. 2558 ]72
174 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]100
175 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]70
176 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]700
177 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]70
178 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]72
179 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]79
180 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]681
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11