องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในบ่อขยะ บ้าหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 25 พ.ค. 2560 ]63
102 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการงานขุดบ่อและฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.จอนแก่น [ 25 พ.ค. 2560 ]88
103 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางเข้าบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 25 พ.ค. 2560 ]70
104 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]68
105 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]66
106 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]71
107 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 17 ก.พ. 2560 ]68
108 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 14 ก.พ. 2560 ]52
109 ปรระกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]53
110 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]74
111 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2- บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]69
112 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2560 ]53
113 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนลูกรัง บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]81
114 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]64
115 ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]69
116 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 20 ม.ค. 2560 ]68
117 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 ม.ค. 2560 ]51
118 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 ม.ค. 2560 ]52
119 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 ม.ค. 2560 ]57
120 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 5 ม.ค. 2560 ]72
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11