องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 11 ต.ค. 2564 ]156
62 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 6 ต.ค. 2564 ]102
63 ให้มีการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 6 ต.ค. 2564 ]146
64 ให้มีการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง (เพิ่มเติม) [ 6 ต.ค. 2564 ]101
65 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]107
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 6 ต.ค. 2564 ]74
67 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 1 ต.ค. 2564 ]141
68 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ 4 ส.ค. 2564 ]150
69 เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]149
70 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2563 ]108
71 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]117
72 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ62 [ 13 ก.ค. 2563 ]104
73 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ [ 13 ก.ค. 2563 ]99
74 ช่องทางการตอบแบบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]114
75 ข้อมูลการติดต่ออบต.ดงเค็ง [ 10 มิ.ย. 2563 ]107
76 ช่องทางการตอบแบบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]111
77 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 10 มิ.ย. 2563 ]101
78 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]105
79 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]100
80 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]109
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13