องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 11 ต.ค. 2564 ]68
22 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 6 ต.ค. 2564 ]57
23 ให้มีการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 6 ต.ค. 2564 ]66
24 ให้มีการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง (เพิ่มเติม) [ 6 ต.ค. 2564 ]58
25 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]64
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 6 ต.ค. 2564 ]27
27 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 1 ต.ค. 2564 ]63
28 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ 4 ส.ค. 2564 ]70
29 เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]70
30 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2563 ]60
31 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]61
32 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ62 [ 13 ก.ค. 2563 ]57
33 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ [ 13 ก.ค. 2563 ]54
34 ช่องทางการตอบแบบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]63
35 ข้อมูลการติดต่ออบต.ดงเค็ง [ 10 มิ.ย. 2563 ]55
36 ช่องทางการตอบแบบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]56
37 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 10 มิ.ย. 2563 ]55
38 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]58
39 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]57
40 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]59
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11