องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 10 เม.ย. 2566 ]41
22 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 27 มี.ค. 2566 ]85
23 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 มี.ค. 2566 ]62
24 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ณ ศาลาเอนกประสงค์ [ 28 ก.พ. 2566 ]45
25 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]52
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]31
27 รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ [ 9 ม.ค. 2566 ]44
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]33
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]40
30 ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 25 ต.ค. 2565 ]82
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]87
32 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]26
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]35
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]32
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]35
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]39
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]27
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]26
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ก.ค. 2565 ]26
40 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2565 ]174
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13