องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ณ ศาลาเอนกประสงค์ [ 28 ก.พ. 2566 ]23
22 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]30
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]10
24 รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ [ 9 ม.ค. 2566 ]18
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]10
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]13
27 ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 25 ต.ค. 2565 ]58
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]62
29 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]8
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]9
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]9
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]9
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]8
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]7
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]6
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ก.ค. 2565 ]7
37 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2565 ]153
38 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 มิ.ย. 2565 ]145
39 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 มิ.ย. 2565 ]131
40 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [ 21 มิ.ย. 2565 ]129
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13