องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]604
222 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]171
223 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]146
224 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]153
225 ประกาศผลการดำเนินการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารและระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 [ 10 เม.ย. 2558 ]124
226 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารและระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 [ 2 เม.ย. 2558 ]128
227 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารและระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 [ 2 เม.ย. 2558 ]119
228 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 24 ก.พ. 2558 ]116
229 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2558 ]117
230 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 24 ก.พ. 2558 ]121
231 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 15 ม.ค. 2558 ]123
232 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2558 [ 14 ม.ค. 2558 ]123
233 ประกาศผลการดำเนินการประมูลโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete [ 7 ม.ค. 2558 ]120
234 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete [ 29 ธ.ค. 2557 ]119
235 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete [ 29 ธ.ค. 2557 ]127
236 ประกาศผลการดำเนินการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง [ 21 พ.ย. 2557 ]130
237 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง [ 18 พ.ย. 2557 ]125
238 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง [ 18 พ.ย. 2557 ]123
239 ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2558 [ 10 ต.ค. 2557 ]164
240 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 10 ต.ค. 2557 ]124
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13