องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]63
182 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]70
183 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]505
184 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]74
185 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]74
186 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]73
187 ประกาศผลการดำเนินการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารและระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 [ 10 เม.ย. 2558 ]54
188 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารและระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 [ 2 เม.ย. 2558 ]58
189 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารและระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 [ 2 เม.ย. 2558 ]54
190 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 24 ก.พ. 2558 ]54
191 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2558 ]53
192 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 24 ก.พ. 2558 ]54
193 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 15 ม.ค. 2558 ]59
194 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2558 [ 14 ม.ค. 2558 ]57
195 ประกาศผลการดำเนินการประมูลโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete [ 7 ม.ค. 2558 ]59
196 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete [ 29 ธ.ค. 2557 ]55
197 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete [ 29 ธ.ค. 2557 ]58
198 ประกาศผลการดำเนินการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง [ 21 พ.ย. 2557 ]54
199 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง [ 18 พ.ย. 2557 ]57
200 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง [ 18 พ.ย. 2557 ]55
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11