องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบลาพักผ่อน [ 3 พ.ย. 2566 ]36
2 ใบลากิจลาป่วยลาคลอดบุตร [ 3 พ.ย. 2566 ]32
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ต.ค. 2566 ]20
4 การประเมินความพึงพอใจ [ 28 ก.ย. 2566 ]24
5 มาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2566 ]39
6 กิจกรรมการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 27 มิ.ย. 2566 ]40
7 สถิติข้อมูลข่าวสารราชการ [ 22 มิ.ย. 2566 ]35
8 ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 22 มิ.ย. 2566 ]38
9 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดงเค็ง ประจำปี 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]37
10 มีการเผยแพร่การจัดการตลาดทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 14 มิ.ย. 2566 ]34
11 กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ [ 12 มิ.ย. 2566 ]36
12 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 24 พ.ค. 2566 ]47
13 ประกาศแผนป้องกันการทุจริต 2566-2570 [ 12 พ.ค. 2566 ]42
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]28
15 โครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]36
16 แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด [ 11 เม.ย. 2566 ]36
17 ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ [ 10 เม.ย. 2566 ]32
18 โครงการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 10 เม.ย. 2566 ]33
19 โครงการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 10 เม.ย. 2566 ]30
20 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 27 มี.ค. 2566 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13