องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


ภารกิจนายกอบต. ดงเค็ง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะค่ะ


ภารกิจนายกอบต. ดงเค็ง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะค่ะ

2024-02-09
2023-10-25
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-15
2022-11-11
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-04