องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลในงานฌาปนกิจ คุณแม่ชิต สีเหลือง ณ เมรุวัดแสงอรุณ หมู่ที่ 13 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ญาติมิตร ของคุณแม่ผู้วายชนม์ค่ะ🙏㈻


ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลในงานฌาปนกิจ คุณแม่ชิต สีเหลือง ณ เมรุวัดแสงอรุณ หมู่ที่ 13 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ญาติมิตร ของคุณแม่ผู้วายชนม์ค่ะ🙏🙏

2024-02-09
2023-10-25
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-15
2022-11-11
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-04