องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง นายพินัยธร มเหสักขกุล ได้ร่วมเปิดงานกิจกรรมเดินรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์และรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม "ม้าลายปลอดภัย วินัยดี" ร่วมกับนักเรียนโรงเรี


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง นายพินัยธร มเหสักขกุล ได้ร่วมเปิดงานกิจกรรมเดินรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์และรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม "ม้าลายปลอดภัย วินัยดี" ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเค็งและพนักงานส่วนตำบลทุกท่านเพื่อให้พื้นที่รับทราบถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกอย่างจริงจังค่ะ

2024-02-09
2023-10-25
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-15
2022-11-11
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-04