องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


นายพินัยธร มเหสักขกุล นายก อบต.ดงเค็ง ได้เป็นประธานเปิดงาน "มอบถุงยังชีพให้ประชาชนร่วมกับผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาหนองสองห้องจำนวน 42 ราย และขอขอบคุณกับทาง ธนาคาร ธกส. ด้วยนะค่ะที่มามอบถุงย


นายพินัยธร มเหสักขกุล นายก อบต.ดงเค็ง ได้เป็นประธานเปิดงาน "มอบถุงยังชีพให้ประชาชนร่วมกับผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาหนองสองห้องจำนวน 42 ราย และขอขอบคุณกับทาง ธนาคาร ธกส. ด้วยนะค่ะที่มามอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลดงเค็งค่ะ

2024-02-09
2023-10-25
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-15
2022-11-11
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-04