องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง นำทีมโดยนายก พินัยธร มเหสักขกุล เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ดงเค็ง,โนนม่วง,หัวละเลิง,หนองดู


องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง นำทีมโดยนายก พินัยธร มเหสักขกุล เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ดงเค็ง,โนนม่วง,หัวละเลิง,หนองดู่ ณ บึงหนองละเลิงเค็งค่ะ

2024-02-09
2023-10-25
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-15
2022-11-11
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-04