องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


นายก อบต.ดงเค็ง ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้ เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศล ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อจ้อย นาบำรุง ณ วัดแสงอรุณ หมู่ 13 ต.ดงเค็ง ขอแสดงความอาลัยต่อผู้วายชนม์ และขอแสดงความเสียใจต่อครอ


นายก อบต.ดงเค็ง ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้ เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศล ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อจ้อย นาบำรุง ณ วัดแสงอรุณ หมู่ 13 ต.ดงเค็ง ขอแสดงความอาลัยต่อผู้วายชนม์ และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณพ่อจ้อย นาบำรุง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2024-02-09
2023-10-25
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-15
2022-11-11
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-04