องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


27/10/65 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง นายพินัยธร มเหสักขกุล ได้ร่วมกับนายอำเภอหนองสองห้อง และ ผู้นำชุมชน หมู่.6,7,8,9 ดำเนินการค้นหา ผู้เสพ ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-ray) ในเขตตำบล


27/10/65 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง นายพินัยธร มเหสักขกุล ได้ร่วมกับนายอำเภอหนองสองห้อง และ ผู้นำชุมชน หมู่.6,7,8,9 ดำเนินการค้นหา ผู้เสพ ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-ray) ในเขตตำบลดงเค็งค่ะ

2024-02-09
2023-10-25
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-15
2022-11-11
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-04