องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
 


รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น


รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น วันที่ 8 ตุลาคม 2653 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา เจริญแนว นักธรณีวิทยาชำนาญการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ลงสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ ของตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ช่างเกวียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง นายชาตรี หล้าพูลตัวแทนตำบลหนองสองห้อง นางนงนุช บรรพงศ์ ตัวแทนตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็ก ตำบลดงเค็ง
ที่มา : https://www.thailandplus.tv/archives/229082?fbclid=IwAR0FeagzdMG0-w3yas8gK35mnGEyDkof8VStd8cOxeLLFd_OmfLR9rKwvfA
2020-10-08
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-23
2020-09-15
2019-09-23
2019-09-19
2019-09-17
2019-07-26
2018-10-09