องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
  โครงการหมู่บ้านน่าอยู่น่าอาศัย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการน่าอยู่ น่าอาศัย การบริหารขยะชุมชน[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดงเค็ง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 51]
 
  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้า...[วันที่ 2020-10-08][ผู้อ่าน 736]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2020-09-28][ผู้อ่าน 580]
 
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พับเหรียญโปรยทาน[วันที่ 2020-09-28][ผู้อ่าน 762]
 
  โครงการเรียนรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น และห่า...[วันที่ 2020-09-23][ผู้อ่าน 599]
 
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดงเค็ง ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 669]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(เตรียมความพร้อมเพี่อเข้า...[วันที่ 2019-09-23][ผู้อ่าน 826]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ดูแลคนพิ...[วันที่ 2019-09-19][ผู้อ่าน 604]
 
  โครงการพัฒนาลวดลายและเทคนิค การทอผ้าไหมไทยพื้นบ้าน[วันที่ 2019-09-17][ผู้อ่าน 845]
 
  โครงการจิดอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 433]
 

|1|2หน้า 3|4|5