องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ แล ๑๓ [ 29 ต.ค. 2564 ]6
2 บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง [ 29 ต.ค. 2564 ]6
3 คุณสมบัติและลักษณะต้องในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 29 ต.ค. 2564 ]5
4 เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง [ 29 ต.ค. 2564 ]4
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 12 ต.ค. 2564 ]10
6 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 11 ต.ค. 2564 ]11
7 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 6 ต.ค. 2564 ]13
8 ให้มีการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 6 ต.ค. 2564 ]12
9 ให้มีการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง (เพิ่มเติม) [ 6 ต.ค. 2564 ]13
10 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23