องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ค่าน้ำประปา 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะ...
       รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น วันที่ 8 ตุลาคม 2653 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพ...
 
  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้า...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พับเหรียญโปรยทาน
  โครงการเรียนรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น และห่า...
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดงเค็ง ประจำปีงบประมา...
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(เตรียมความพร้อมเพี่อเข้า...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ดูแลคนพิ...
  โครงการพัฒนาลวดลายและเทคนิค การทอผ้าไหมไทยพื้นบ้าน
  โครงการจิดอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

 

   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้