องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 17 ก.ย. 2561 ]105
2 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12- บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ย. 2561 ]102
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]116
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 [ 5 ก.ย. 2561 ]113
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]107
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง (บริเวณบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 [ 24 ส.ค. 2561 ]102
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง (บริเวณบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]98
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]114
9 ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 28 มิ.ย. 2560 ]113
10 ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 6 พ.ย. 2558 ]144
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9