องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดงเค็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อบรมให้ความรู้การพับเหรียญโปรยทาน)


องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง จัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดงเค็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 (อบรมให้ความรู้การพับเหรียญโปรยทาน) ในวันที่  15  กันยายน  2563 โดยมีนายก อบต.ดงเค็งเป็นประธาน