องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการเรียนรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น และห่างไกลเอดส์