องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :: www.dongkeng.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลดงเค็ง มีกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปล่อยปลากินลูกน้ำ