องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :: www.dongkeng.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรม สปสช. หมู่ที่ 4


กิจกรรม สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งร่วมกับประชาชนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค