วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดินและงานวางท่อระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่ อบต.ดงเค็ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมประตูทางเข้าบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารกู้ชีพ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อกล่องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล (CAMERA Nikon D5600 AF-s DX) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4- บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง