องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
       กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
 
  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
  โครงการเข้าค่ายอบรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ...
  โครงการกาชาด ใส่ใจให้ที่อยู่สร้างเฮือนกาชาด และโคร...
  โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2557
  โครงการปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี
  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพ...
  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งได้จัดงานประเพณีบุญบั้ง...

 

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง