องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ค่าน้ำประปา 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(เตรียมความพร้อมเพี่อเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ) ตำบลดงเค็ง ประจำปี พ.ศ.2562
       ประมวลภาพกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดชัยศรี บ้านดงเค็ง 23 กันยายน 2562
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(เตรียมความพร้อมเพี่อเข้า...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ดูแลคนพิ...
  โครงการพัฒนาลวดลายและเทคนิค การทอผ้าไหมไทยพื้นบ้าน
  โครงการจิดอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  กิจกรรม สปสช. หมู่ที่ 4
  กิจกรรม สปสช. หมู่ที่ 9
  โครงการกาชาด ใส่ใจให้ที่อยู่สร้างเฮือนกาชาด และโคร...

 

   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้